Despre noi

S-a înfiinţat în 11.08.2011, atestată de Judecătoria Sectorului 5, prin certificat nr. 13354/302/2011 şi este o asociaţie profesională, ştiinţifică, apolitică, nonguvernamentală, formată din medici, studenţi în medicină, alţi specialişti ce activează sau au preocupări importante în domeniul plasmaferezei, a medicinii în general şi domenii înrudite.

Sediul: Strada Cotesti nr 40, sector 1, cod postal 013072, Bucuresti

Strada Gheorghe Patrascu nr 67 A, sector 3, cod postal 031593, Bucuresti

Electronic, asociaţia se vizualizează pe http: www.plasmafereza.ro, www.afereza.ro,                                      e-mail: office@afereza.ro, contact@afereza.ro.
Cod de
identificare fiscală: 29184114

Cod IBAN: RO82CECEB00130RON4064611 deschis la CEC BANK SA, SMB

Sigla: Sigla asociaţiei constă dintr-un cerc, cu marginea dublă, în care se află stilizate o picătură de sânge de culoare roşie şi o picătură de plasmă de culoare galbenă-portocalie, având o dimensiune de 2/3 din dimensiunea picăturii de culoare roşie.

Preşedinte: Conf. Univ. Dr. Manole Cojocaru (din 06.02.2016)

Tel: +40723 326 663
E-mail: manole.cojocaru@yahoo.com

Coordonator programe AMRP:
Prof. Dr. Cristina Mocanu
Tel: +40722 270 275
E-mail: cristina.mocanu@carpatia.ro


Scopul Asociaţiei: Scopul principal al Asociației constă în promovarea cercetării, comunicării, dezvoltării și aplicării plasmaferezei în medicină, precum şi educaţia continuă în acest domeniu.

 

 

 

Fondatorii Asociatiei Medicale Romane de Plasmafereza in anul 2011:

 1. Dr. Balaet Constantin – medic primar Medicina de laborator, fost Presedinte al Asociatiei Medicale Romane de Plasmafereza, fost cadru didactic UTM – fondatorul Asociatiei Medicale Romane de Plasmafereza in anul 2011
 2. Bucataru Ion – Dan
 3. Conf. univ. dr. Coculescu Bogdan – Ioan cadru didactic UTM Bucuresti
 4. Conf. univ. dr. Cojocaru Manole – Presedintele actual al Asciatiei Medicale Romane pentru Plasmafereza
 5. Dr. Dorobantu Emilia – medic MF, fosta studenta a UTM
 6. Dr. Garbis Cristina – Maria – medic specialist medicina de urgenta, fosta studenta a UTM
 7. Dr. Grigore Costin Andrei – fost student la medicina – UTM Bucuresti
 8. Lector univ. dr. Harsovescu Tudor – cadru didactic UTM Bucuresti
 9. Prof. Manastireanu Dan – Ioan – cadru didactic UTM Bucuresti
 10. Dr. Manescu Daniela – Steliana – medic medicina de urgenta, fost studenta UTM
 11. Prof. dr. Poalelungi Viorel – medic neurolog – Spital Floreasca
 12. Popescu Daniela
 13. Conf. dr. Tanasi Calin – fost cadru didactic UTM Bucuresti
 14. Dr. Tudorache Tudorel
 15. Dr. Vlaic Simona – Gabriela – medic specialist pediatrie, cadru didactic UTM
 16. Prof. dr. Zeana Corneliu – fost cadru didactic UTM Bucuresti

 

Obiectivele asociaţiei şi mijloacele de realizare ale acesteia:

 • cercetare ştiinţifică prin programe proprii şi cercetări interdisciplinare în domeniul plasmaferezei;
 • reprezentarea şi susţinerea intereselor membrilor săi la nivelul altor entităţi;
 • organizarea unor programe de instruire, formare, perfecţionare pentru toate categoriile de specialişti (medici, fizicieni medicali, biochimişti, biologi, ingineri, studenţi,) ce doresc să-şi însuşească noţiunile şi tehnicile de plasmafereză;
 • promovarea şi perfecţionarea învăţământului universitar şi postuniversitar cu tematici din domeniul plasmaferezei;
 • promovarea cercetării ştiinţifice prin colaborări interdisciplinare şi programe proprii;
 • dezvoltarea colaborării cu factorii de decizie personal-știintific: Ministerul Sănătății, Academia de Științe Medicale, Academia Română, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Colegiul Medicilor din România, alte societăți profesionale, societăţi ale pacienţilor beneficiari ai procedurilor de plasmafereză;
 • propunerea periodică la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a Ministerului Sănătăţii, a unei grile de evaluare corectă a necesarului de echipamente şi kituri, evaluarea corectă economico-financiară în domeniu;
 • reprezentarea și susținerea intereselor profesionale şi ştiinţifice ale membrilor Asociaţiei pe plan intern şi internaţional, prin asocierea cu organisme nonguvernamentale cu preocupări în domeniu şi participarea la manifestări ştiinţifice de profil;
 • susţinerea programelor de dotare cu aparatură modernă a secţiilor de terapie intensivă, toxicologie, centrelor judeţene de hematologie transfuzională;
 • elaborarea unui ghid medical în domeniu, asigurarea controlului de calitate, elaborarea unor norme de protecţia muncii specifice privind personalul propriu şi al pacienţilor;
 • realizarea de programe proprii şi sprijinirea altor programe de formare şi perfecţionare pentru toate categoriile de specialişti (medici, fizicieni, biochimişti, biofizicieni, informaticieni, sociologi, ingineri, etc.);
 • creşterea activităţii clinice, ştiinţifice şi de cercetare prin formarea unei reţele de plasmafereză în România;
 • promovarea comunicării, dezvoltării, aplicării și cercetării precum și punerea la dispoziție de informații privind plasmafereza în medicină;
 •  informarea la nivel național a autorităților și instituțiilor din domeniul plasmaferezei cu privire la norme, reglementări etc. adoptate la nivel internațional de forurile de specialitate, precum și acordarea de sprijin în vederea implementării lor;
 • organizarea și dezvoltarea cadrului necesar pentru educație continuă și comunicare în domeniu, publicarea și asistarea în publicare de lucrări științifice, articole, tratate de specialitate;
 • oferirea de sprijin și asistență în domeniul politicii publice privind plasmafereza și efectuarea de acțiuni caritabile, științifice, educaționale în corelație cu plasmafereza;
 • editarea și/sau publicarea de buletine de informații, reviste științifice sau cărți de specialitate, inclusiv sub formă electronică, în concordanță cu scopul menționat în prezentul statut;
 • stabilirea și menținerea unor relații conforme scopului Asociației, între aceasta și instituțiile și autoritățile publice centrale și locale;
 • îndeplinirea oricăror alte acțiuni în concordanță cu scopul Asociației, cu prezentul statut și cu dispozițiile legale în vigoare;
 • Asociația va organiza prin Consiliul director, cu aprobarea Adunării Generale: simpozioane și mese rotunde privind plasmafereza; conferințe  cu obiectiv metodologic de perfecționare profesională în specialitate și de prezentare a rezultatelor originale; congrese naționale cu participare internațională având ca obiectiv perfecționarea profesională în domeniu și prezentarea rezultatelor originale.
 • Asociația va putea edita o serie de publicații periodice sau neperiodice, rapoarte, materiale metodologice, buletine de informare etc. Apariția lor va fi aprobată de Consiliul director.

Publicaţia ştiinţifică a asociaţiei este reprezentată de REVISTA LIL  MEDICA.

Abonati-va la newsletter-ul nostru

Web Design by DowMedia